Disciplíny

 

Stolný hokej: Billiard-hockey = „Šprtec“

 

Stolný hokej s voľne uloženými hracími kameňmi, oficiálne billard-hockey, tradične nazývaný tiež „šprtec“ napodobňuje na drevenej hracej doske ľadový hokej.

 

                                                                                                                    

 

Stoja v ňom proti sebe dvaja hráči. Tí sa striedavo prostredníctvom krátkych úderov malou hokejkou do drevených hracích kameňov zasiahnuť malý, taktiež drevený, puk a ten týmto spôsobom dopraviť do bránky. Hracie kamene predstavujú skutočných hráčov ľadového hokeja. Tomu odpovedá ich počet aj vzhľad. Každý hrací kameň nesie na vrchnej strane papierový „dres“ so svojim menom a číslom.

 

 

Stolný hokej: Air-hockey

 

Air-hockey je zariadenie, na ktorého hracej ploche je kompresorom vytváraný vzduchový poštár, po ktorom puk rýchlo kĺže. Ten do pohybu uvádzajú dvaja protihráči údermi kruhovou pálkou. Hra je principiálne jednoduchá a je možné okamžite zaangažovanie nových hráčov do súťaží. Air-hockey rozvíja predovšetkým postreh a rýchlu reakciu. Organizácia tréningov a súťaží je vzhľadom k vysokej cene a váhe hracieho zariadenia obmedzená, len na miesta, kde sú tieto zariadenia umiestnené.

 

V zápale hry

 


 

 

Stolný hokej: Rod-hockey = „Ťahadlový hokej“

 

 

 

Po celom svete je možné nájsť celú škálu ťahadlových stolných hokejov. Všetky majú rovnaký herný princíp, teda ovládanie hracích figuriek pomocou ťahadiel. Líšia sa veľkosťou, niektorými hernými vlastnosťami a cenou. My budeme používať ťahadlový hokej brnenskej firmy Chemoplast.

 

Ťahadlový hokej Chemoplast